סידור מהר״ל לשלוש רגלים – ספרד – גדול

40.00

סידור מהר״ל מפראג לשלוש רגלים.
כולל כל התפילות לשלוש רגלים, חג הפסח, חג השבועות וחג הסוכות,
מסודרים מחדש באותיות מאירות עיניים
בתכלית ההידור והדקדוק.

עם פירושי המילים וביאורי עניינים על סדר התפילה
מהגאון הגדול בישראל רבי יהודה ב״ר בצלאל ליווא זצוק״ל – מהר״ל מפראג
מלוקטים מתוך ספריו וערוכים על סדר התפילה כלשונו.
כולל השוואת נוסחאות מסידור פראג שנדפס בשנים רע״ה, רע״ו, רע״ט.

בעריכת הרב יהודה פולישוק.

מק"ט: 03 קטגוריה:

מידע נוסף

מידות 17.5 × 24.5 cm