מבצע!

סט מחזורים לראש השנה ויום הכיפורים -אשכנז – גדול + מחזור לשלוש רגלים

80.00

מבצע לימים הנוראים

מחזור מהר״ל מפראג לראש השנה ויום הכיפורים.
כולל כל התפילות ר״ה ויו״כ
+ מחזור לשלוש רגלים

במחיר מיוחד

מסודרים מחדש באותיות מאירות עיניים
בתכלית ההידור והדקדוק.

עם פירושי המילים וביאורי עניינים על סדר התפילה
מהגאון הגדול בישראל רבי יהודה ב״ר בצלאל ליווא זצוק״ל – מהר״ל מפראג
מלוקטים מתוך ספריו וערוכים על סדר התפילה כלשונו.
כולל השוואת נוסחאות מסידור פראג שנדפס בשנים רע״ה, רע״ו, רע״ט.

בעריכת הרב יהודה פולישוק.

מק"ט: 04 קטגוריה:

מידע נוסף

מידות 17.5 × 24.5 cm