מבצע!

מחזורים לר״ה ויו״כ + ספר משלי

120.00

סט מחזורים לראש השנה ויום הכיפורים -אשכנז – גדול

מחזור מהר״ל מפראג לראש השנה ויום הכיפורים.
כולל כל התפילות ר״ה ויו״כ.
מסודרים מחדש באותיות מאירות עיניים בתכלית ההידור והדקדוק.

עם פירושי המילים וביאורי עניינים על סדר התפילה
מהגאון הגדול בישראל רבי יהודה ב״ר בצלאל ליווא זצוק״ל – מהר״ל מפראג
מלוקטים מתוך ספריו וערוכים על סדר התפילה כלשונו.
כולל השוואת נוסחאות מסידור פראג שנדפס בשנים רע״ה, רע״ו, רע״ט.
בעריכת הרב יהודה פולישוק.

ספר משלי עם ליקוט ביאורי מהר״ל

ספר משלי עם פירוש רש״י וליקוטי ביאורים מספרי המהר״ל מפראג
בתוספת ביאורים מאירי עיניים הערות ומראי מקומות משאר ספרי רבינו מהר״ל מפראג זצ״ל.

בתוספת מפתח ערכים ומקורות שימושי ומפורט.
בעריכת הרב פנחס גרומן והרב יהודה פולישוק.
בהוצאת מכון ירושלים.

קטגוריות: ,